Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα προγράμματά μας «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» πραγματοποιούνται στους χώρους του μουσείου και σε έκταση δύο στρεμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

Μέσα από την ξενάγηση στους χώρους του μουσείου ο επισκέπτης προσεγγίζει βιωματικά όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ τα παιδιά γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και αποκτούν σεβασμό προς αυτήν και τον περιβάλλοντα χώρο και ευαισθητοποιούνται ως προς τη συνέχισή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.