Μεσογειακό Φεστιβάλ Διατροφής 2018

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου και το Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα που εδρεύει στο Βαρνάβα Αττικής δήμου Μαραθώνα, σας ενημερώνει ότι το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2018, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού-Αθλητισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Μεσογειακή Δίαιτα, ενταγμένη στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αντιπροσωπεύει όχι μόνο τη διατροφή αλλά συνολικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της Μεσογείου και συνδέεται με όλα τα στάδια της παραγωγής, ξεκινώντας από τη γη και τη θάλασσα και φτάνοντας ως το πιάτο.

Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Διατροφής 2018 στοχεύει στην ανάδειξη της παραδοσιακής διατροφικής αξίας των μεσογειακών αγαθών και προϊόντων με έμφαση στην ελληνική παραγωγή και στην προβολή της Μεσογειακής Διατροφής μέσω της διάδοσης από γενιά σε γενιά των γνώσεων, δραστηριοτήτων και παραδοσιακών πρακτικών που τη διαμορφώνουν. Σημαντική συμβολή του Φεστιβάλ θα αποτελέσει η περαιτέρω ανάδειξη της Μεσογειακής Δίαιτας σε σημαντικό πολιτισμικό αγαθό καθώς επίσης και η ενίσχυση της σημασίας και του ρόλου της παραγωγής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Διατροφής 2018 απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών με κοινό σημείο αναφοράς το ενδιαφέρον τόσο για θέματα διατροφής και υγείας, όσο και για θέματα λαογραφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, στόχος είναι η προσέλκυση νέων συνόλων κοινού μέσω της ενεργής συμμετοχής, της ομαδικότητας και της συν-δημιουργίας ώστε από τη συνάντηση ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών να μεταδοθούν γνώσεις και παραδοσιακές πρακτικές από γενιά σε γενιά.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα παιδιά και τους νέους, μαθητές και σπουδαστές, που μέσω εκπαιδευτικών δράσεων επιμόρφωσης θα γνωρίσουν και θα εκτιμήσουν τη Μεσογειακή Διατροφή και τα οφέλη αυτής και θα αντιληφθούν τη σημασία των παραδοσιακών προϊόντων στην υγιεινή διατροφή και τον πολιτισμό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την πρόσκληση μπορεί να την αποστείλετε και εσείς όπου επιθυμείτε.

Τελευταία Νέα

Share This