Click here for english

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου, θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση και την ανάπτυξη της σχέσης παιδιών και εφήβων με τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και τα πολιτιστικά αγαθά, υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα «Όλου του κόσμου το ψωμί», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογενειές τους. Στόχος είναι η εξοικείωση παιδιών και εφήβων (έως 18 ετών) με τον πολιτισμό και η γνωριμία τους με τους πολιτιστικούς χώρους και την πολυπολιτισμική σημασία του ψωμιού ώστε να κατανοήσουν τους στίχους του άγνωστου ποιητή «μη με φωνάζεις “ξένο”, το ψωμί σου δεν διαφέρει απ’ το δικό μου», μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιωματικών και διαδραστικών δράσεων, ποιημάτων, παραμυθιών και μουσικής.

Μέσω του προγράμματος θα καλλιεργηθεί ο θαυμασμός και ο σεβασμός προς την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας αλλά και όλων των χωρών του κόσμου καθώς επίσης και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, ώστε να καταστούν οι ίδιοι προστάστες και συνεχιστές αυτών.

Ζητούμενο είναι βεβαίως και η προσέλκυση των οικογενειών των μαθητών αυτών, μέσω της παρακίνησής τους από τα παιδιά τους, ώστε να ευαισθητοποιηθούν νέα σύνολα κοινού που θα συμμετέχουν ενεργά, θα συν-διαλέγονται και θα συν-δημιουργούν.

Τα παιδιά και οι έφηβοι θα κληθούν να ζητήσουν από τους γονείς τους να φτιάξουν μαζί ένα ψωμί από την πατρίδα τους ή και την ιδιαίτερη πατρίδα τους και να καταγράψουν τις ημέρες του χρόνου που αυτό παρασκευάζεται αλλά και τον τυχόν ιδιαίτερο συμβολισμό του.

Κάθε ψωμί – έκθεμα μπορεί να παρoυσιάζεται με μια ζωντανή αναμετάδοση της ομαδικής διαδικασίας ζυμώματος από τους νέους που το ζύμωσαν ή να συνοδεύεται από σχετικές αφηγήσεις, τραγούδια, μαρτυρίες και έθιμα.

Τα παραπάνω ψωμιά θα δημιουργήσουν μία έκθεση που θα παρουσιαστεί σε μια μεγάλη εκδήλωση στο τέλος του έτους και θα συμπεριληφθούν σε λεύκωμα που θα εκδοδεί από το Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου.

Στην προσπάθεια αυτή, σας απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην εξοικείωση παιδιών και εφήβων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Μηλέα Παππά

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 15 Νοεμβρίου 2019.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου
Ανδρούτσου 7, 19014, Βαρνάβας Αττικής
Τηλ.: 22950 97870/ 6936 891193

Dear Sir/ Madame,

The European Museum of Bread in Varnavas – Attica, wishing to actively contribute to the improvement and development of the relationship between children with the culture of daily life and cultural goods, implements the “Worldwide Bread” cultural program, under the auspices of the Ministry of Culture and Sports.

The Program is aimed at students of all levels of education, their teachers and their families. The aim is to familiarize children and adolescents (up to 18 years old) with culture and their familiarity with the cultural spaces and the multicultural importance of bread in order to understand the lyrics of the unknown poet “don’t call me a “stranger”, your bread is no different from my own”, through educational programs, experiential and interactive activities, poems, fairy tales and music.

Through this program we will cultivate the admiration and respect for the material and intangible cultural heritage of our country and all countries of the world, as well as the respect for the environment, so that they become their own patrons and followers.

Of course, the attraction of these students’ families, through their children’s motivation, is also required in order to raise awareness of new groups that will be actively involved, converse and cooperate.

Children and teenagers will be invited to ask their parents to bake together a bread from country or/and homeland and write the days of the year where it is made and also any special symbolisms of it.

Every bread – exhibit can be presented with a live broadcast of the kneading process by the young people who kneaded it or can be accompanied by related narratives, songs, testimonies and customs.

The breads that will be baked will create an exhibition that will be presented at a big event at the end of the year and will be included in a book that wiil be published by European Museum of Bread.

In this endeavour, we invite you to participate in the Program in order all together to introduce children and adolescents to contemporary artistic creativity, empower their creativity and imagination.

Yours sincerely,

The President
Milea Pappa

Entries by 15/11/2019
Contact info:
European Bread Museum 7 Androutsou str., 19014, Varnavas Attica
Tel: 22950 97870/6936 891193